Tämä linkkikirjasto liittyy opintoihini Oulun ammattikorkeakoulun Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelman Tietopalvelut tietoverkoissa -kurssiin.

Tehtävänä on portfolio omasta aiheesta, joka minulla on kirjaston ja koulun yhteistyö. Mukaan olen valinnut linkkejä opinnäytettäni silmälläpitäen.

Opinnäytteeni aiheena on kartoittaa kirjaston ja yläkoulun yhteistyön tulevia toimintamuotoja Raahessa. Viitekehystä varten olen etsinyt, mitä teoriaa asiasta on painettuna ja verkossa. Lisäksi olen etsinyt yhteistyön käytäntöjä ja kirjastojen laatimia verkko-oppaita. Käytän sivustoa jäsentämään omaa tiedonhakuani opinnäytteeseen.

Tiedonhakuoppaisiin olen ottanut mukaan myös muiden kuin kirjastojen tekemiä tiedonhakuoppaita.Olen ottanut mukaan myös linkkejä, joista voi ideoida tulevaisuuden toimintamuotoja.

Aihetta voit selata vasemmalla olevista sivut-linkeistä.

-Ritu