muoks, muoks.

Sivusto on blogimuotoinen "linkkikirjasto", jonka kantava teema on kirjaston ja koulun yhteistyö. Linkit löytyvät ryhmiteltyinä sivupalkin sivujen kautta. Blogin pääsisältö on suodatettu Lukuharrastusta ja tiedonhallintaa -sivuille, mutta siellä ei tällä hetkellä ollut sijaa opettajille ja tehokkaaseen oppimiseen -linkeille, joten jätin ne sekä hieman muuta sisältöä tänne.