KIRJASTONKÄYTÖN OPETUS

Yläasteikäisten poikien sosiaalistuminen kirjastonkäyttöön ja lukemiseen vapaa-ajan harrastuksena. Satu Virtanen. Tampereen yliopisto. Informaatiotutkimusken laitos. Pro gradu.

Kirjastot.fi, linkkejä kirjastojen lasten ja nuorten sivuille

Jyväskylän kaupunginkirjasto, Kadonneiden aakkosten metsästys, kirjastonkäytön opetuksen portaat. Kertoo asiasisältöjä, mitä eri luokka-asteille tulisi opettaa kirjastonkäytöstä.

Piikkiön kunnankirjasto, kirjastonkäytön opetussivustolla käydään läpi tavoitteet ja sisällöt eri luokka-asteille.

Seinäjoen kaupunginkirjaston kirjastonkäytön opetuspaketit kertovat, millaisia kirjastonkäytön opetuksen kokonaisuuksia opettajat voivat valita oppilailleen opetettavan. mm. Kirjasto on kiva paikka, luokituksen perusteita, apua esitelmäntekoon.

Kaarinan kirjaston sivuilta löytyy hyvä tietopaketti kirjastonkäytön opetuksesta. mm. Alkeiskurssi, jatkokurssi, tiedonhankinnasta.

Raahen kaupunginkirjaston sivuilta löytyy tietoa, mitä sisältöjä kirjasto tarjoaa eri luokka-asteille.

Salon seudun tiedonhaun opinto-ohjelmassa käydään läpi, mitä sisältöjä eri luokka-asteille tarjotaan ja kuka sisältöjen opetuksesta vastaa.

Nilsiän kirjaston sivuilla kirjastonkäytön opetus ja tiedonhaku on niputettu samaan kokonaisuuteen. Yleisesti kirjastonkäytöstä, luokituksesta, tiedonhausta, esitelmänteosta.

Lappeenrannan kirjataika – taikakirja-sivusto lapsille ja nuorille. Lapsenomainen, vinkkikirjoja, kirjastokäytön opetussivut lapsille. Nuorille lähinnä kirjavinkkejä ja linkki lukudiplomin kirjalistoihin.


KIRJASTOJEN ESITTELYJÄ (videoita)

Library as place: Kirjastokäytön opetusta, missä on mitäkin. tällaisen voisi tehdä kirjastosta kuin kirjastosta koululaisille tai koululaiset voisivat tehdä sen itse.

Keski-Espoon kirjasto 08-09: Kierros Keski-Espoon kirjastossa ja pilkahduksia tulevasta.

Keski-Espoon kirjaston esittely espoolaisnuoren silmin

Drinko Library 1st Floor - Detailed Tour: Kierros kirjastossa. Esittelyä, opetusta.

Education Library: kirjaston esittelyä

Library orientation: This brief (one-minute) video was designed as a library orientation for new middle school students.

The Public Library - The Place to Be: Movie about why the Public Library is a fun place.

CPHS Library Orientation Student Stories: Students talk about how they use the library and reliable online resources. St. Paul, Minnesota, United States.