OPETTAJILLE JA TEHOKKAASEEN OPPIMISEEN

Tiedonhallintataitojen opetuksesta tehty wiki. Wiki on käytössä Saimaan mediakeskuksen järjestämässä tiedonhallintataidot opetuksessa -koulutuksessa. Wikin avulla pyritään havainnollistamaan tiedonhallintataitojen prosessia ja sen soveltamista koulutyössä.

Sosiaalinen media oppimisen tukena  -aineistoon on koottu tietoja ja vinkkejä oppimisympäristöhankkeitten vetäjille ja kaikille uusia oppimisen muotoja hakeville. Esittelyyn on valikoitu opetus-, ohjaus- ja oppimiskäyttöön soveltuvia sosiaalisen median verkkopalveluita ja ohjelmia. Yhtenä osana käsitellään mm. verkkoviestinnän taitoja.

Ope-blogi: -Blogien opetuskäytöstä.

Tiedonhankinnan portaali opettajille. Kehitetty pääkaupunkiseudun kuntien yhteistyönä.

Opetushallituksen KenGuru -materiaalin tarkoituksena on tukea koulutuksen järjestäjiä tuottamaan opettajien täydennyskoulutusta, jossa vastataan jatkuvasti uudistuvan tietoyhteiskunnan vaatimuksiin.

Lappeenranta, opettajan tiedonhakuopas.

Helsingin yliopiston Informaatiolukutaidon opetussuunnitelma.

Helsingin yliopiston kirjaston opastus tiedonhankintaan ja  TVT-ajokortti

Oulun yliopiston Oppimisklinikka- sivut. Miten opin oppimaan?

Mikkelin ammattikorkeakoulun tiedonhankinnan verkko-opas - ammattikorkeakoulun ja toisen asteen ammatillista opiskelua varten. >Tiedonhankinta >Tiedonhankinnan opas (pdf-dokumentti).

Keski-Pohjanmaan ammattikorkeakoulun opiskelijan työkalupakki.

Tuumasta tekstiksi. Perusopas seminaari ja opinnäytetyön tekijälle. Tampereen yliopisto, hoitotieteen laitos.

Ohjeita tutkielman tekemiseen. Neuvoja tiedon työstämiseen ja kirjoittamiseen. Ekonen, Grönholm, Koponen 2005. Turku.

Kirjoittajan ABC-kortti on verkko-oppimissivusto, jonka avulla voit itsenäisesti opiskella ja kerrata suomen kielen kirjoittamisen sekä tekstin- ja kielenhuollon tietoja ja taitoja.

Kielijelppi (Helsingin yliopiston kielikeskus). Kielijelppi soveltuu sekä itseopiskeluun, erilaisten tekstien ja esitelmien laatimiseen että viestinnän opetuksen suunnitteluun. Sitä voi hyödyntää puhe- ja kirjoitusviestinnän oppimateriaalina sekä käyttää opetuksen apuvälineenä ja ideapankkina. Vaikka Kielijelppi on tarkoitettu ensisijaisesti yliopistolaisten käyttöön, sen sisällöt on laadittu siten, että se sopii erinomaisesti kenelle tahansa, joka tarvitsee tukea erilaisiin puhe- ja kirjoitusviestinnän tilanteissa.

Arkisen asiakirjoittamisen opas. Jukka Korpela, Tampereen teknillinen yliopisto.