LÄHTEET

Tässä mainitsen lähteet, jotka olen löytänyt tiedonhaussa kokoelmatietokannoista.

Elektroniset lähteet ovat linkkeinä sivustolla.

Aaltonen, L. 2000. Tiedonhallintataitojen opetussuunnitelma: tietoyhteiskunnan haaste kirjastoammattilaisille. Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulu kirjastossa – kirjasto oppimisympäristönä. Helsinki: Opetushallitus:127-141.

Aaltonen, L. 2003. Häiriögeneraattoreita ja veneen keikuttajia. Niinikangas, L. (toim.), Voiko käärme kompastua? Opettajan tiedonhallintataitojen opas. Helsinki: BTJ: 15-20.

Alameri-Sajama, R. 2007. Tervetuloa sitten aikuisina! Nuoret kirjaston asiakkaina. Teoksessa Alamer-Sajama, R. (toim.), Nuortenkirjastotyön käsikirja. Helsinki: BTJ: 12-20.

Dromberg, K. 2000. Koulu ja kirjasto yhteistyössä oppijoiden parhaaksi. Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulu kirjastossa – kirjasto oppimisympäristönä.  Helsinki: Opetushallitus: 10-12.

Fordell, T. 2003. Opetusesimerkkejä Patamäen koulusta lukuvuodelta 2002-2003. Niinikangas, L. (toim.), Voiko käärme kompastua? Opettajan tiedonhallintataitojen opas. Helsinki: BTJ: 170-178.

Fordell, T. & Lintilä, T. 2004. Rakkaus lukemiseen alkaa koulussa. Kurttila-Matero, E. (toim.), Tietoyhteiskunnan koulukirjasto: ossaakko nää aatella? Helsinki:BTJ: 89-93.

Fourie, J. A. 2007. Educational and vocational guidance and information services for the youth in public libraries. Lehdessä South African Journal of Library & Information Science; 73 (1), 51-63.

Frantsi, H. 2005. Tiedonhallintaa perusopetuksessa. Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulukirjastohoidon opas. Helsinki: BTJ: 37-47.

Häkkinen, H. 2003. Koulun ja kirjaston yhteistyö Maaningalla. Oulu: Oulun seudun ammattikorkeakoulu. Liiketalouden yksikkö. Kirjasto- ja tietopalvelun koulutusohjelma. Opinnäytetyö.

Hänninen, M. 1998. Lukemaan houkutellaan yhteistyössä. Teoksessa Hänninen, M, Härkönen, M & Loivamaa I. Vinkkejä kirjavinkkarille. Helsinki: BTJ: 8-11.

Jäppinen, E. 2007. Erilaisia kirjastonkäyttäjiä? Pointti on nuorten oma paikka. Teoksessa Alameri-Sajama, R. (toim.), Nuortenkirjastotyön käsikirja. Helsinki: BTJ: 21-32.

Jäppinen, E. 2000. Kirjasto oppimisen ja kasvun tukena. Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulu kirjastossa – kirjasto oppimisympäristönä.  Helsinki: Opetushallitus: 82-103.

Jäppinen, E. & Nieminen, J. 2007. Kesämopo keulii. Mitä on MU-KI-vinkkaus? Teoksessa Alamer-Sajama, R. (toim.), Nuortenkirjastotyön käsikirja. Helsinki: BTJ: 159-166.

Kaarela, E. & Kuuranhalla, L. 2001. Lammilla kirjasto on osa koulun arkipäivää. Teoksessa Kuutamokeikka ja muita teitä tekstien kiehtovaan maailmaan. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto: 95-98.

Kesola, A. 2005. Koulukirjaston ja kirjastoyhteistyön merkitys –rehtorin näkökulma. Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulukirjastohoidon opas. Helsinki: BTJ: 59-65.

Kolu, K. 2000 Mitäpä se opettaja kirjastolla tekisi? Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulu kirjastossa – kirjasto oppimisympäristönä.  Helsinki: Opetushallitus: 47-69.

Lappalainen, U. 2005. Jaetaan osaamista ja vastuuta – koulukirjaston ja yleisen kirjaston yhteistyö. Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulukirjastohoidon opas. Helsinki: BTJ: 117-128.

Linnakylä, P. & Sulkunen, S. 2005. Suomalaisnuorten lukutaito ja –harrastus. Teoksessa Kupari, P. & Välijärvi, J. (toim.), Osaaminen kestävällä pohjalla. PISA 2003 Suomessa. Jyväskylä: Koulutuksen tutkimuslaitos: 37-64.

Lovio, M. & Tiihonen, V. 2005. Kirjaston asiakaspalvelu. Helsinki: BTJ.

Luukka, M.-L., Hujanen, J., Lokka, A., Modinos, T., Pietikäinen, S. & Suonine, A. 2001. Mediat nuorten arjessa. 13-19-vuotiaiden nuorten mediakäytöt vuosituhannen vaihteessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. Soveltavan kielentutkimuksen keskus.  

Mäkelä, M. 2001. Lukemaanhoukuttamismenetelmiä. Teoksessa Kuutamokeikka ja muita teitä tekstien kiehtovaan maailmaan. Helsinki: Äidinkielen opettajain liitto: 79-94.

Niinistö, H. (toim.), Ruhala, A. (toim.), Henriksson, A. & Pentikäinen L. 2006. Mediametkaa! Mediakasvattajan käsikirja kaikilla mausteilla. Helsinki: BTJ.

Nikander, T. 2000. Koulu kutsuu –miten kirjasto vastaa. Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulu kirjastossa – kirjasto oppimisympäristönä. Helsinki: Opetushallitus: 30-46.

Peltonen, M. 2007. Mitä tarkoittaa KVG? Nuoret, kirjasto ja tiedonhallintataidot. Teoksessa Alamer-Sajama, R. (toim.), Nuortenkirjastotyön käsikirja. Helsinki: BTJ: 129-148.

Puolakka, H., Heino, M. & Kurttila-Matero, E. 2004. Kaupunginkirjasto ja koulut yhteistyöhön. Teoksessa Kurttila-Matero, E. (toim.), Tietoyhteiskunnan koulukirjasto: ossaakko nää aatella? Helsinki:BTJ: 155-158.

Saarinen, P. & Korkiakangas, M. 1998. Ihanaa vai pitkäveteistä. Lukeminen nuorten harrastuksena. Helsinki: BTJ.

Sarmavuori, K. 2007. Miten opetan ja tutkin äidinkieltä ja kirjallisuutta? Äidinkielen opetustieteen perusteet. Helsinki:BTJ.

Sinko, P. 2000. Mitä koulu odottaa kirjastolta? Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), Koulu kirjastossa – kirjasto oppimisympäristönä. Helsinki: Opetushallitus: 15-29.

Tuominen K. Mitä yleinen kirjasto voi tarjota koulukirjastolle? Teoksessa Niinikangas, L. (toim.), 1999 Kirjasto koulussa –opas uuteen koulu- ja oppilaitoskirjastoon. Helsinki: Opetushallitus: 131-148.

Vaskin, O. 2003. Tavoitteena tiedonhakutaitoinen koululainen –kirjaston, koulujen ja päivähoidon yhteistyötä Valkeakoskella. Niinikangas, L. (toim.), Voiko käärme kompastua? Opettajan tiedonhallintataitojen opas. Helsinki: BTJ: 83-92.